کماندوهای منفرد – الگوهای شمعی

چکش و مرد به دار آویخته  Hammer and Hanging Man

چکش و مرد به دارآویخته دقیقا شبیه هم هستند، امـــا بسته به کنش های قبلی قیمت معانی کاملا متفاوتی دارند. هر دو بدنه های کوچک و (سیـــاه یا سفید)، سایه های پایینی بلند و سایه های بالایی کوتاه دارند، یا هیچ سایه بالایی ندارند.

چکش و مرد به دار آویخته

مثال کندل چکش و مرد به دار آویخته

چکش الگوی شمعی معکوس صعودی است که در طی روند رو به پایین شکل می گیرد. علت اینکه به این نام خوانده می شود این است که بازار در حال هموار کردن سطح قیمتی به کمک چکش است.

هنگامی که قیمتها در حال پایین آمدن و افت هستند، ظهور یک یا چند چکش نشان می دهد که نزدیک به پایان راه هستیم و قیمت دوباره شروع به افزایش خواهد کرد.

سایه های پایینی بلندی که در کندلهای چکش مشاهده می شود نشاندهنده این است که فروشندگان قیمت ها را پایین تر برده اند، اما خریداران توانستند بر این فشار خرید فائق آمده و با قیمتی نزدیک به قیمت آغـــاز معامله را پایان دهند.

باید توجه داشته باشید که تنها با مشاهده یک الگوی چکش در یک روند نزولی فورا وارد معامله خرید نشوید! پیش از آنکه دکمه خرید را فشار دهید باید به دنبال تاییدیه های بیشتری برای شروع یک روند و یا تغییر یک روند باشید. مثالی که می توان برای تاییدیه گرفتن آورد این است که یک شمع سفید یا صعودی بعد از کندل چکش تشکیل گردد، که قیمت پایانی اون بالای قیمت آغازین کندل چکش باشد.

چگونه کندل چکش را تشخیص دهیم؟

  • سایه بلند حدودا دو یا سه برابر بدنه حقیقی است.
  • سایه بالایی کوچک یا صفر.
  • بدنه حقیقی باید در بالاترین قسمت روند قبل از خود باشد.
  • رنگ بدنه حقیقی مهم نیست.

مرد به دار آویخته یا Hanging Man، الگوی معکوس نزولی است که می تواند سطح مقاومت بالا یا قوی را نیز نشان دهد. هنگامی که قیمت در حال افزایش است، شکل گیری مرد به دار آویخته مشخص میکند که تعداد فروشندگان نسبت به خریداران شروع به افزایش کرده است.

سایه پایینی بلند نشان می دهد که فروشندگان در این جلسه کاری قیمت را پایین کشانده اند و از آن طرف خریداران توانسته اند اندکی قیمت را به صورت قبل به بالا برگردانند، اما این قیمت تنها نزدیک به قیمت آغــــــــــاز است.

وقوع این اتفاق در واقع به صدا درآوردن زنگهای خطر است، در واقع هشدار داده می شود که دیگر خریداران در بازار باقی نمانده اند تا قدرت کافی را برای نگهداری روند صعودی قیمت داشته باشند.

چگونه کندل مرد به دار آویخته را تشخیص دهیم؟

  • سایه پایینی بلند حدودا دو یا سه برابر بدنه حقیقی است.
  • سایه بالایی کوچک یا صفر.
  • بدنه حقیقی این کندل در بالاترین قسمت روند قبل از خود باید باشد.
  • در این نوع رنگ بدنه زیاد مهم نیست. اما بدنه توپر یا نزولی قدرتمند تر است.

 

چکش معکوس و ستاره ثاقب (تیر انداز)

الگوی چکش معکوس و ستاره ثاقب نیز مانند نمونه بالا همانند هم به نظر می رسند. تنها تفاوت میان آنها این است که در روند رو به پایین و یا در روند رو به بالا باشید. هر دو شمع بدنه های ریز و کوچک (توپر یا توخالی)، سایه های بالایی بلند و سایه های پایینی کوچک یا صفر دارند.

inverted-hammer-shooting-star-example inverted-hammer-shooting-star

چکش معکوس زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال کاهش است که نشان دهنده معکوس سازی احتمالی است. سایه بالایی بلند نشان می دهد که خریداران سعی کرده اند قیمت بالاتری را تقاضا کنند.

از آنجا که فروشندگان نتوانستند قیمت را به هیچ مقدار کم تری در پایان برسانند، این اتفاق شاخص خوبی از آن است که هرکسی می خواسته بفروشد، تاکنون فروخته است، و اگر دیگر فروشنده ای نمانده باشد، چه چیز باقی می ماند؟ خریداران.

ستاره تیرانداز، الگوی معکوس صعودی است که همانند چکش معکوس به نظر می رسد اما هنگامی که قیمت ها افزایش می یابد، افتاق می افتد. شکل آن نشان می دهد که قیمت در پایین ترین مقدار آن آغـــاز شده است، بالار فته، اما دوباره به حدود مقدار قبلی خود برگردانده شده است.

این یعنی خریداران سعی کرده اند قیمت را به بالا بکشانند، اما فروشندگان وارد شده و بر آن ها غلبه کرده اند. این اتفاق علامت قطعی صعود است زیرا هیچ خریدار دیگری باقی نمانده است چون همه آنها قتل عام شده اندو

 

مطالعه بیشتر