افسردگی در بازارهای مالی

با اینکه آماری دقیق پیرامون معامله گران و افراد حاضر در بازارهای مالی وجود ندارد اما غریب به یقین می توان به این برآورد رسید که اغلب افراد متضرر در بازار به علائمی از این بیماری مبتلا می شوند.

البته این نظریه که شاید بسیاری از افراد حاضر در بازار قبل از ورود دارای نشانه هایی از افسردگی بوده اند و در داخل بازار سعی در برون رفت از بیماری خود داشته اند نیز می تواند صحیح باشد.

گواه این تاثیر را می توان در حضور بازیگرانی در این بازار دید  که در بورس های محلی، سایت های هایپ، شبکه های هرمی یا دیگر فعالیت های اقتصادی متحمل خسارت شده اند و بازار فارکس را مکانی برای برون رفت وضعیت روحی و مالی خویش یافته اند. حال آنکه با نرسیدن به آمال و اهداف خود بیماری ایشان وضعیت وخیم تری پیدا کرده است.

کتابچه پیش رو به تعریف این اختلالات پرداخته و انواع افسردگی تحت تاثیر خسارت مالی را شرح می دهد. و در نهایت به خواننده توضیح می دهد که چگونه می توان به خود کمک کرد تا دچار این گونه بیماری ها نگردیم.

جهت دریافت رایگان این کتاب آدرس ایمیل را به همراه نام خود وارد نموده تا کتاب برای شما ایمیل شود:

 

مطالعه بیشتر