شمع ژاپنی چیست؟

داد و ستد شمعی چیست؟

در این مقاله در خصوص “کندل استیک” یا “شمع ژاپنی” معرفی را خدمت شما ارائه خواهیم کرد.

یک غربی، به نام استیو نیسون تکنیک محرمانه “شمع ژاپنی” را “کشف کرد“، که آن را از دوست دلال ژاپنی اش آموخته بود. استیو درباره شمع ها تحقیق کرد، مطالعه کرد، با آنها زندگی کرد، نفس کشید و آنها را خورد و شروع به نوشتن درباره آن کرد.

کم کم، در دهه ۹۰ این تکنیک محرمانه در میان عموم گسترش یافت. خلاصه آن که، بدون استیو نیسون، ممکن بود نمودارهای شمعی رازی مدفون شده باقی می ماند.

استیو نیسون مرد شمع ژاپنی است.

 

بسیار خب، چه میخواهیم بگوییم؟ شمع های ژاپنی چه هستند؟

بهترین راه برای توضیح آن، استفاده از تصویر است:

نمودارهای شمعی

شمع های ژاپنی برای هر چارچوبی، خواه یک روزه، یکساعته، ۳۰ دقیقه ای، هر چه بخواهید، می توانند استفاده شوند. شمع ها برای توضیح کنش های قیمت در چارچوب زمانی معینی استفاده می گردد.

شمع ها با استفاده از قیمت آغازین، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت پایانی دوره زمانی انتخابی شکل می گیرند.

  • اگر قیمت پایانی بالای قیمت آغازین باشد، آن گاه شمع تو خالی (معمولا به صورت سفید نشان داده می شود) کشیده می شود.
  • اگر قیمت پایانی زیر قیمت آغازین باشد، آنگاه شمعی توپر (معمولا به صورت سیاه نشان داده می شود) کشیده می شود.
  • بخش توخالی یا توپر شمع “بدنه حقیقی” یا “بدنه” نامیده می شود.
  • خطوط باریکی که از بالا و پایین بدنه کشیده شده، گستره بالاترین قیمت/پایین ترین قیمت را نشان می دهد، سایه نام دارد.
  • بالای سایه بالایی “بالاترین قیمت” است.
  • پایین سایه پایینی “پایین ترین قیمت” است.

 

بدنه های جذاب و سایه های عجیب

درست همانند انسان ها، بدنه های شمع ها اندازه های مختلف دارند.

بدنه های بلند، خرید و فروش قوی را نشان می دهد. هرچه بدنه بلندتر باشد، فشار خرید با فروش شدیدتر است. این بدان معناست که خریداران یا فروشندگان قوی تر بوده اند و کنترل را به دست گرفته اند.

بدنه های کوتاه بر فعالیت خرید یا فروشِ بسیار اندک اشاره دارد. در زبان ویژه فارکس، گاو نر یعنی خریداران و خرس ها یعنی فروشندگان.

شمع کوتاه در برابر بلند

شمع های بلند سفید فشار قوی خرید را نشان می دهند. هر چه شمع سفید بلندتر باشد، قیمت پایانی نسبت به قیمت آغازین افزایش بیشتری می یابد. این موضوع نشان می دهد که قیمت ها به طور قابل ملاحظه ای از آغاز تا پایان افزایش یافته است و خریداران حمله ور شده اند. به عبارت دیگر، گاو های نر به بهترین شکل به پشت خرسها ضربه زده اند!

شمع های سیاه بلند (توپر) فشار شدید فروشندگان را نشان می دهد.

هر چه شمع سیاه بلندتر باشد، قیمت پایانی نسبت به قیمت آغازین کاهش بیشتری می یابد. این موضوع نشان م یدهد که قیمت ها به طور قابل ملاحظه ای نسبت به آغاز کاهش یافته است و فروشندگان حمله ور شده اند. به عبارت دیگر خرس ها گاوهای نر را با شاخ هایشان به چنگ آورده اند و بدن های آنان را به هم می کوبند!

 

سایه های مرموز

سایه های بالایی و پایینی شمع ها سرنخ های مهمی درباره جلسه دادوستد در اختیارمان می گذارد.

سایه های بالایی بالاترین قیمت جلسه را مشخص میکند. سایه های پایینی پایین ترین قیمت جلسه را مشخص می کند.

شمع هایی با سایه های بلند نشان می دهند که کنش های دادوستد به خوبی قبل از قیمت آغاز و پایان اتفاق افتاده است (با قیمت آغاز و پایان فاصله زیادی دارد).

شمع هایی با سایه های کوتاه نشان می دهد که اکثر کنش های دادوستد در نزدیکی قیمت آغاز و پایان محدود شده است.

سایه های بلند

اگر شمعی سایه بالایی بلند یا سایه پایینی کوتاه داشته باشد، یعنی خریداران قدرت خود را به معرض نمایش گذاشته و قیمتهای بالاتری را درخواست کرده اند، اما به این دلیل یا هر دلیل دیگر، فروشندگان وارد شده و قیمت ها را به عقب و پایین می رانند تا جلسه را با قیمتی نزدیک به قیمت آغازین آن به اتمام برساند.

اگر شمعی سایه پایینی بلند یا سایه بالایی کوتاه داشته باشد، یعنی فروشندگان قدرت خود را نشان داده و قیمت ها را مجبور به پایین رفتن کرده اند، اما به این دلیل یا هر دلیل دیگر، خریداران وارد شده و قیمت ها را به عقب و بالا می رانند تا جلسه را با قیمتی نزدیک به قیمت آغازین آن به اتمام برساند.

 

بسیار خب این مبحث به پایان رسید. در مبحث بعدی در خصوص انواع الگوهای شمعی صحبت خواهیم کرد.

 

مطالعه بیشتر